Vi hjälper dig att spara pengar. Vår målsättning är att ge dig så många smarta och enkla tips som möjligt för att underlätta för dig i din ekonomiska vardag.

E-post: [email protected]

BNP steg fjärde kvartalet

Den här sidan uppdaterades för en längre tid sedan. Tänk därför på att informationen kan (men behöver inte) vara inaktuell.

​Under det fjärde kvartalet ökade Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) med 1,3 procent.

Under det fjärde kvartalet ökade Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) med 1,3 procent. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån.

För femte kvartalet i följd ökade Sveriges BNP med omkring 1 procent. Jämfört med det tredje kvartalet 2015 ökade BNP med 1,3 procent det fjärde kvartalet. Till uppgången bidrog huvudsakligen exporten.

Konsumtionsutgifterna hos landets hushåll var under det fjärde kvartalet 0,9 procent högre än noteringen för föregående kvartal. Till uppgången bidrog främst utgifter för transporter och fordon. Hushållens konsumtion bidrog med sammanlagt 0,4 procentenheter till den totala tillväxten. Offentliga konsumtionsutgifter ökade likvärdigt mellan kvartalen och bidrog med 0,2 procentenheter till den totala tillväxten av BNP.

Mellan kvartalen steg fasta bruttoinvesteringar med 2,0 procent, vilket bidrog med 0,5 procentenheter till BNP-tillväxten. Främst bidrog investeringar i immateriella tillgångar.

Exporten noterades för en ökning om 2,9 procent, varav exporten av varor ökade med 2,5 procent och exporten av tjänster med 3,5 procent. Totalt bidrog exporten med 1,3 procentenheter. Samtidigt noterades en ökning av importen med 2,0 procent mellan tredje och fjärde kvartalet. Varuimporten ökade med 1,4 procent och tjänsteimporten med 3,4 procent. Den ökade importen motverkade BNP-tillväxten med 0,8 procentenheter.

Jämfört med tredje kvartalet steg produktionen inom näringslivet med 1,4 procent årets sista kvartal. Produktionen inom de varuproducerande branscherna ökade med 1,6 procent, inom tillverkningsindustrin var ökningen 1,7 procent, inom bygg- och anläggningsindustrin 3,6 procent och inom de tjänsteproducerande branscherna ökade produktionen med 1,2 procent.

Det fjärde kvartalet var antalet sysselsatta 0,7 procent fler än föregående kvartal och antalet arbetade timmar ökade med 0,2 procent. Näringslivets arbetsproduktivitet ökade med 1,1 procent.

De disponibla inkomsterna bland landets hushåll ökade med 4,4 procent mellan kvartalen och det finansiella sparandet ökade med 4 miljarder kronor. Totalt var hushållssektorns finansiella sparande 29 miljarder kronor.

Sett till hela året 2015 ökade BNP med 4,1 procent jämfört med året 2014.


https://www.pengar.se/nyheter/bnp-steg-fjarde-kvartalet


Vårt nyhetsbrev

  • Smarta tjänster
  • Enkla spara-tips
  • Avsluta när du vill

Genom att gå med, godkänner du även våra villkor.

Villkor för Pengar.se's nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut en gång i veckan. Din epostadress lagras hos en tredjepart (Mailchimp) som är det system vi använder för att hantera prenumerationslistan och nyhetsbrevsutskicken. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen och radera dina uppgifter hos oss. Vi lämnar inte ut din epostadress till någon annan part. Däremot kan vi i nyhetsbrevet inkludera sponsrade länkar och reklam till samarbetspartners.

Nyhetsnotiser

Danskarna älskar rabattkoder

Maxa semesterdagarna – så gör du 2020

Mäklarprovision – Hur tar mäklaren betalt?

Matsmart minskar matsvinnet

Skärpt amorteringskrav 1 mars - så påverkas du

Betalappar vanligare än kontanter - men kort fortfarande kung

7 tips inför Mellandagsrean - så hittar du guldkornen

Gamla ljusslingor - så mycket kostar de dig

En vecka till Black Friday - så fyndar du

Sista chansen att sätta in gamla mynt