Vi hjälper dig att spara pengar. Vår målsättning är att ge dig så många smarta och enkla tips som möjligt för att underlätta för dig i din ekonomiska vardag.

E-post: [email protected]

BNP ökade fjärde kvartalet

Den här sidan uppdaterades för en längre tid sedan. Tänk därför på att informationen kan (men behöver inte) vara inaktuell.

Landets bruttonationalprodukt ökade under det fjärde kvartalet i fjol.

Landets bruttonationalprodukt (BNP) ökade under det fjärde kvartalet i fjol. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån.

I en jämförelse med tredje kvartalet 2014 ökade BNP med 1,1 procent under kvartal fyra. Ökningen är till största delen ett resultat av varu- och tjänsterapporten. Jämfört med fjärde kvartalet föregående år noteras en ökning om 2,7 procent av BNP.

Mellan tredje och fjärde kvartalet skedde en ökning av hushållens konsumtionsutgifter med 0,9 procent. Transporter och fordon stod för en ökning om 2,1 procent och kläder och skor för +1,7 procent. Samtidigt kunde en positiv utveckling redovisas även för hushållens konsumtion utomlands. Totalt bidrog hushållens konsumtionsutgifter med 0,4 procentenheter till utvecklingen av BNP.

De offentliga konsumtionsutgifterna ökade även dem, och det med 0,5 procent. Konsumtionsutgifterna för staten ökade med 0,4 procent samtidigt som de kommunala myndigheternas konsumtion steg med 0,6 procent. Totalt bidrog de offentliga konsumtionsutgifterna med 0,1 procentenheter till den totala uppgången.

Under kvartalet ökade exporten med 2,7 procent, vilket bidrog med 1,2 procentenheter till BNP-tillväxten. Varuexporten ökade med 1,7 procent medan tjänsteexporten ökade med hela 5,1 procent. Även importen ökade, och det med 2,8 procent, men motverkade samtidigt tillväxten av BNP med 1,1 procentenheter. Varuimporten noterades för en uppgång på 1,2 procent medan tjänsteimporten noterades för +6,4 procent. Exportnettot utvecklades positivt och bidrog med 0,1 procentenheter till BNP.

Inom näringslivets produktion skedde en ökning om 1,2 procent, där de varuproducerande och tjänsteproducerande branscherna ökade med 1,9 respektive 1,0 procent.

Antalet personer i sysselsättning ökade med 0,2 procent. Samtidigt minskade antalet timmar med 0,3 procent, varav näringslivet stod för en minskning om 0,5 procent och offentliga myndigheter en ökning om 0,3 procent.

För hushållens disponibla inkomster redovisades en ökning med 3,5 procent och det finansiella sparandet ökade med 0,4 miljarder kronor. 


https://www.pengar.se/nyheter/bnp-okade-fjarde-kvartalet


Vårt nyhetsbrev

  • Smarta tjänster
  • Enkla spara-tips
  • Avsluta när du vill

Genom att gå med, godkänner du även våra villkor.

Villkor för Pengar.se's nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut en gång i veckan. Din epostadress lagras hos en tredjepart (Mailchimp) som är det system vi använder för att hantera prenumerationslistan och nyhetsbrevsutskicken. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen och radera dina uppgifter hos oss. Vi lämnar inte ut din epostadress till någon annan part. Däremot kan vi i nyhetsbrevet inkludera sponsrade länkar och reklam till samarbetspartners.

Nyhetsnotiser

Danskarna älskar rabattkoder

Maxa semesterdagarna – så gör du 2020

Mäklarprovision – Hur tar mäklaren betalt?

Matsmart minskar matsvinnet

Skärpt amorteringskrav 1 mars - så påverkas du

Betalappar vanligare än kontanter - men kort fortfarande kung

7 tips inför Mellandagsrean - så hittar du guldkornen

Gamla ljusslingor - så mycket kostar de dig

En vecka till Black Friday - så fyndar du

Sista chansen att sätta in gamla mynt