Från och med den 1 juli blir samtliga äldre 1-, 2- och 5-kronorsmynt samt äldre 100- och 500-kronorssedlar ogiltiga som betalmedel.

I skrivande stund finns gamla mynt till ett värde om två miljarder kronor kvar i samhället. Värdet för de gamla 100- och 500-kronorssedlar som än finns i de svenska folkets plånböcker uppgår till 13 miljarder kronor. Skulle dessa sedlar läggas ut sida vid sida hade de täckt otroliga 70 fotbollsplaner.

ValörMiljoner styckenMiljoner kronor
100212 139
5002211 030
11 0831 083
248
5194970

- För att vara säker på att inte ha kvar pengar när de är ogiltiga bör man agera nu och inte vänta till sista veckan. Butikerna kan ha svårt att hantera stora mängder sedlar och mynt på en och samma gång. Om man har mindre belopp är det enklast att betala med sedlarna och mynten, annars går det bra att sätta in dem på ett bankkonto, berättar Christina Wejshammar, chef för avdelningen betalningssystem och kontanter.

Sista steget

När de ovan nämnda äldre mynten och sedlarna blir ogiltiga efter den 30 juni har den sista fasen av Sveriges sedel- och myntutbyte genomförts. Utbytet inleddes redan i oktober 2015 när nya 20-, 50-, 200- och 1 000-kronorssedlar introducerades i samhället. Sedan den 1 juli 2016 är de tidigare varianterna av 20-, 50- och 1 000-kronorssedlarna ogiltiga att betala med.

Ett år efter att de första nya sedlarna kom ut (oktober 2016) kunde Riksbanken även släppa nya 100- och 500-kronorssedlar samt nya 1-, 2- och 5-kronorsmynt.

Ta hjälp av Myntkartan.se för att finna din närmsta plats för insättning av mynt.