Det finns fortfarande en stor mängd ogiltiga sedlar kvar i cirkulation. Till ett värde av hela 1,3 miljarder kronor för att vara exakt. Senast nästa vecka kan du sätta in dem på ett bankkonto.

Sedan den 1 juli är Sveriges gamla 20-, 50- och 1 000-kronorssedlar ogiltiga och inte längre användbara som betalmedel. Det har dock varit möjligt att sätta in ogiltiga sedlar på ett bankkonto sedan månadsskiftet. Nu rinner tiden ut även för den möjligheten. Senast onsdag i nästa vecka kan du sätta in de äldre sedlarna på ett bankkonto. 

- Om du fortfarande har sedlar hemma så är det hög tid att gå till banken och sätta in dem på bankkonto nu. Bankerna tar emot sedlarna fram till och med den 31 augusti, berättar Christina Wejshammar, chef avdelningen betalningssystem & kontanter vid Riksbanken.

Och visst finns det ogiltiga sedlar kvar där ute. Enligt Riksbanken drygt 40 miljoner sedlar till ett värde om 1,3 miljarder kronor.

Nya sedlar på väg

Under oktober månad inleds nästa steg i utbytet av Sveriges sedlar och mynt. Då kommer de nya 100- och 500-kronorssedlarna samt de nya 1-, 2- och 5-kronorsmynten. De äldre varianterna blir ogiltiga först den 1 juli nästa år.