Vi hjälper dig att spara pengar. Vår målsättning är att ge dig så många smarta och enkla tips som möjligt för att underlätta för dig i din ekonomiska vardag.

E-post: info@pengar.se

Allt du behöver veta om derivatinstrument

Den här sidan uppdaterades för en längre tid sedan. Tänk därför på att informationen kan (men behöver inte) vara inaktuell.

Derivatinstrument - riskfyllda värdepapper med möjlighet att tjäna stora pengar.

Derivatinstrument är en typ av värdepapper som fungerar som ett avtal mellan två parter. Avtalet kan till exempel gå ut på att den ena parten måste uppfylla en viss förväntan och den andra parten har gått med på att köpa en speciell vara om sagda förväntning uppfylls. Derivatinstrument är alltså beroende av att en viss överenskommen händelse kommer att ske i framtiden. Detta innebär ju i sig en ganska stor risk – för båda parter. Att sedan själva värdet på ett derivatinstrument ofta består i underliggande otrygga tillgångar, som till exempel aktier, gör att ett derivatinstrument är ett av de mest riskfyllda värdepapper du kan handla med. Men om alla förutsättningar för derivatinstrumentet slår in, kan det samtidigt innebära att du tjänar riktigt stora pengar. Det beror helt enkelt på hur riskbenägen du är om det passar dig att handla med derivatinstrument.

Olika derivat

Det finns både standardiserade och icke standardiserade derivat. De standardiserade derivaten säljs på speciella derivatbörser, medan försäljningen av icke standardiserade derivat sker hos fristående likviditetsgaranter som opererar vid sidan om börserna. Derivatinstrumenten delas vanligen in i optioner, terminer, warranter och swappar.

Option

Den som köper en option köper sig rätten att inom en bestämd tidsperiod – t ex ett år – köpa alternativt sälja en viss vara till ett bestämt pris. Optionens värde beräknas på mellanskillnaden mellan det förutbestämda priset och det pris som varan i slutändan verkligen säljs för. Innehavaren av optionen har inget regelrätt krav på sig att köpa eller sälja, utan kan vid lösendagen bestämma om han eller hon vill låta optionen förfalla. I det fallet förlorar optionen sitt värde. Samma sak händer om varan skulle säljas för mindre än det förutbestämda priset. Den som äger en köpoption beskattas om optionen förfaller, men inte om inlösen sker som planerat och varan levereras. Den som äger en säljoption beskattas å andra sidan för avyttrande av egendom om inlösen sker som beräknat och varan levereras.

Termin

En termin utgör ett avtal mellan två parter som gäller köp av en vara till ett bestämt pris vid en specifik tidpunkt i framtiden. Till skillnad från när det gäller optioner så har båda parter här skyldighet att fullborda det som sägs i avtalet. För att kunna genomföra affären kräver börsen att du som köper en termin lägger fram ett säkerhetsbelopp på runt 10-20% av den underliggande varans värde.

Warrant

En warrant är alltid kopplad till ett specifikt företags aktie eller ett särskilt aktieindex och har fastsatta villkor. Det är dock inte alltid företaget som gett ut aktien i fråga som ger ut de kopplade warranterna. En warrant har oftast en löptid på mer än ett år och kan under den tiden köpas och säljas på börsen som ett vanligt värdepapper. En köpwarrant ger dig rätt att köpa ett visst antal av den kopplade aktien till ett bestämt pris och omvänt gäller för en säljwarrant. På sätt och vis är en warrant egentligen bara en option med lång löptid.

Swap

En swap innebär att två parter sluter ett avtal om att göra framtida betalningar till varandra, baserat på vissa villkor. Detta derivatinstrument används normalt sett av företag som på något sätt vill byta till sig en för dem bättre finansiell lösning. På så sätt kan ett företag t ex genom en ränteswap byta från fast till rörlig ränta på sitt lån utan att behöva gå via banken.


Redaktionen
Pengar.se
redaktionen@pengar.se


Vårt nyhetsbrev

  • Smarta tjänster
  • Enkla spara-tips
  • Avsluta när du vill

Genom att gå med, godkänner du även våra villkor.

Villkor för Pengar.se's nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut en gång i veckan. Din epostadress lagras hos en tredjepart (Mailchimp) som är det system vi använder för att hantera prenumerationslistan och nyhetsbrevsutskicken. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen och radera dina uppgifter hos oss. Vi lämnar inte ut din epostadress till någon annan part. Däremot kan vi i nyhetsbrevet inkludera sponsrade länkar och reklam till samarbetspartners.

Nyhetsnotiser

Danskarna älskar rabattkoder

Maxa semesterdagarna – så gör du 2020

Mäklarprovision – Hur tar mäklaren betalt?

Matsmart minskar matsvinnet

Skärpt amorteringskrav 1 mars - så påverkas du

Betalappar vanligare än kontanter - men kort fortfarande kung

7 tips inför Mellandagsrean - så hittar du guldkornen

Gamla ljusslingor - så mycket kostar de dig

En vecka till Black Friday - så fyndar du

Sista chansen att sätta in gamla mynt