En blandfond består av både räntebärande värdepapper och aktier. Hur fördelningen ser ut varierar dock mycket från fond till fond. Det är förvaltaren som bestämmer i vilka proportioner en blandfond ska innehålla aktier respektive räntebärande värdepapper. Ju större del av fonden som utgörs av aktier, desto större tillväxtmöjligheter, men samtidigt desto större risk. Tvärtom blir fonden säkrare, men tillväxtmöjligheterna mindre, om fonden till största delen består av räntebärande värdepapper.

Förvaltaren kan ändra fördelningen av räntebärande värdepapper och aktier över tiden för att få fonden att gå så bra som möjligt. Exempelvis kan förvaltaren besluta att investera en tredjedel i aktier och en tredjedel i räntebärande värdepapper med lång löptid, för att sedan hålla den tredje delen öppen för förändringar och investera i det som för tillfället ger bäst avkastning. Ta gärna reda på vilken fördelning som gäller i just den fond du valt, så du kan ta ett informerat beslut innan du sätter in dina pengar.

Risker

När du väljer att spara i en blandfond behöver du också beakta att det finns olika risker med både aktier och räntebärande värdepapper. Det kan till exempel vara bra att veta inom vilka områden och branscher fonden placerar. Har fonden endast investerat i svenska eller utländska aktier? Har förvaltaren valt att placera inom en enda bransch eller inom ett enda land? Har de valt räntebärande värdepapper med lång eller kort löptid? Räntebärande värdepapper kan också påverkas av marknadsräntorna eller valutaförändringar. Om fonden exempelvis placerat i amerikanska värdepapper kan en eventuell nedgång av US dollarn göra att värdet på din fond går ner. Generellt sett är dock blandfonder ett medelriskalternativ, som passar dig som kanske inte kan välja om du ska placera i aktiefonder eller räntefonder. En blandfond kan också vara ett bra alternativ för dig som har en lite äventyrligare ådra, men trots allt inte vill riskera hela ditt kapital i en aktiefond.

Generationsfonder

Generationsfonder kan också sägas vara en typ av blandfond, men där fördelas riskerna baserat på innehavarens ålder. Om du köper dina fondandelar i relativt ung ålder kommer den största delen av fonden då att bestå av aktier, men ju äldre du blir desto mer av fonden kommer successivt att gå över till räntebärande värdepapper. Detta gör att både risken och tillväxtmöjligheterna är större medan du fortfarande är ung. Men ju närmare pensionen du kommer desto säkrare blir ditt sparande, samtidigt som tillväxtmöjligheterna avtar. Generationsfonderna är oftast anpassade efter vilket årtionde du är född.

Avgifter

Precis som när det gäller allt annat fondsparande bör du kolla upp vilka avgifter som tillkommer innan du bestämmer dig för att spara i en viss blandfond. Förvaltningsavgifterna kan ligga på allt mellan 0 och 3 % av ditt innehav och har du då en relativt låg avkastning på ditt sparande kan avgiften sluka en stor del av dina pengar i onödan. Se därför till att du jämför olika fondförvaltare och fonder noga och välj en fond som har så låg avgift som möjligt. Om du trots allt vill spara i en blandfond där förvaltningsavgiften är ganska hög, så får du helt enkelt avgöra om den förväntade avkastningen kommer att väga upp för avgiften.

Sidan uppdaterades 16 juni, 2014