Inflationstakten noterades till 1,0 procent i juni månad. Det skriver Statistiska Centralbyrån.

I juni månad var inflationstakten 1,0 procent. Det är en uppgång med 0,4 enheter från maj då inflationstakten var 0,6 procent. Uppgången är ett resultat av högre priser på el, ökade priser inom delindex för avskrivningar, diverse varor och tjänster samt på kläder och skor. Samtidigt motverkades månadens uppgång av sänkta priser inom teletjänster och utrustning samt lägre räntekostnader.

Mellan månaderna steg konsumentprisindex med 0,1 procent. Det som följd av högre priser på el, paketresor, utrikes flygresor samt drivmedel. Utvecklingen motverkades i samma veva av prissänkningar på kläder och grönsaker.