När du gör en amortering på ditt bolån betalar av på själva lånebeloppet, exklusive räntan. Ju mer du väljer att amortera, desto mindre blir det alltså kvar av ditt totala lån och därmed minskar också räntan. Precis som när du ska välja fast eller rörlig ränta, behöver du alltså väga in din ekonomiska situation i beslutet om hur du ska amortera på ditt lån. Det finns tre olika typer av amortering att välja: rak amortering, annuitetslån eller amorteringsfritt lån.

Rak amortering

Vid rak amortering delas lånet in i ett visst antal avbetalningstillfällen, där summan minskar för varje inbetalning. Eftersom räntan beräknas på det kvarvarande skuldbeloppet sänks också räntan i takt med att du betalar av på lånet. Med rak amortering kan du välja hur ofta du vill betala och även ändra återbetalningstakten under lånetiden.

Annuitetslån

Väljer du ett annuitetslån betyder det att du alltid betalar en specifik summa till banken – varav en del är amortering och en del ränta. I början av återbetalningstiden betalar du i princip bara ränta och några procent av summan går till amortering, men i takt med att skulden minskar sjunker även räntan. Således blir andelen amortering större för varje gång du betalar.

Amorteringsfritt lån

Om du har ett amorteringsfritt lån betyder det att du inte amorterar alls under lånetiden, utan enbart betalar räntan. Tänk dock på att eftersom lånebeloppet hela tiden ligger fast, kommer inte heller räntan att sjunka. Väljer du att inte amortera betyder det ju så klart att du får en lägre månadskostnad, vilket kan vara ett alternativ om du som vill spara pengar just nu – eller om du kallt räknar med att värdet på din bostad ska fortsätta gå upp. Det kan dock vara ganska riskfyllt med tanke på svängningarna på bostadsmarknaden, så fundera både en och två gånger innan du väljer bort amorteringen. Och glöm inte att själva lånesumman trots allt ska betalas tillbaka någon gång. Du skjuter den ju bara på framtiden.

Topplån och amorteringstid

När det gäller bolån brukar bottenlånet ha en amorteringstid på 40-50 år och topplånet 10-20 år. Topplånet brukar också komma med ett amorteringskrav, det vill säga att du måste betala av på det, till skillnad från bottenlånet där du kan välja att inte amortera alls.

Avgifter vid extra amortering

Skulle du få ett litet överskott i ekonomin kanske du vill passa på att göra en extra amortering på ditt bolån. Har du ett lån med rörlig ränta tillkommer ingen kostnad och du kan du i princip göra en extra amortering när som helst – eller i alla fall var tredje månad när den rörliga räntan ändras. Vill du däremot amortera extra på ett lån med fast ränta brukar det innebära att du får betala en kompensation till banken för den tid de förlorar i ränta – en så kallad ränteskillnadsersättning. Det beror på att banken själv har tagit ett lån till fast ränta för att i sin tur låna ut pengarna till dig. När din bindningstid är slut och lånet ska omsättas brukar det dock gå bra att göra en extra amortering utan att det kostar dig något.

Sidan uppdaterades 16 juni, 2014